Troškovi za službeni put

Comments off 1865 Views0


Troškovi za službeni put

Ako ste poduzetnik, sigurno se tijekom obavljanja djelatnosti morali otići na službeni put ili pak poslati nekoga od svojih zaposlenika na sastanak, seminar ili edukaciju. Osobi koja ide na službeni put mora se ispostaviti putni nalog koji se sastoji iz dva dijela – naloga koji poslodavac daje djelatniku i obračuna, odnosno izvještaja koji djelatnik predaje kada se vrati sa službenog putovanja.

Putni troškovi spadaju u neoporezivi dohodak ukoliko se radi o zaposleniku ili obrtniku, no zanimljivo je da za osnivača poduzeća koji u njemu nije zaposlen ili pak za treću osobu putni se trošak računa kao drugi dohodak koji uključuje plaćanje poreza i doprinosa.

ŠTO PUTNI NALOG MORA SADRŽAVATI?

Putni nalog kojeg izdaje poslodavac mora sadržavati ime i prezime osobe koja ide na put te njegovu funkciju u tvrtki, svrhu njegova putovanja (primjerce poslovni sastanak ili sudjelovanje na konferenciji), mjesto u koje putuje te dan polaska i povratka, kao i vrstu prijevoza (sredstvo javnog prijevoza ili automobil, službeni ili privatni). Također, potrebno je upisati jesu li djelatniku osigurani hrana i smještaj te koji su uvjeti obračuna dnevnica.

U putnom računu djelatnik opisuje koliko je vremenski putovanje trajalo (u satima), koliko je kilometara prijeđeno i kojim prijevoznim sredstvom, te koje je dodatne troškove imao. Ukoliko je putniku unaprijed isplaćena akontacija, ona se oduzima od ukupnog troška putovanja. Za priznavanje bilo kakvog troška, zaposlenik mora imati dokaz, odnosno račun. Putni račun poslodavac mora pregledati i odobriti.

DNEVNICE

Dnevnica pokriva trošak prehrane, pića i prijevoz u mjestu. Visinu dnevnice odrediti će broj sati provedenih na putovanju, kao i odredište koje mora biti udaljeno najmanje 30 km. Za službena putovanja unutar Hrvatske dnevnica je neoporeziva do 170,00 kn, no sam iznos nije zakonski određen, već ga poslodavac može propisati svojim aktom ili odlukom. Za putovanja u inozemstvo propisani su neoporezivi iznosi dnevnice ovisno o državi u koju se putuje.

Također, već smo napomenuli da je za obračun dnevnica važno i broj sati koje je zaposlenik proveo na službenom putu. Ukoliko je put sveukupno trajao do 12 sati, zaposleniku se može isplatiti pola dnevnice, no ukoliko putovanje prelazi 12 sati može mu se isplatiti cijela dnevnica. Kod putovanja koji traju više dana, zbrajaju se sati (ne dani) i prema gore navedenom principu se određuje broj dnevnica.

Obračun dnevnice najjednostavnije je prikazati na primjeru. Ukoliko zaposlenik putuje u inozemstvo, posebno se obračunava vrijeme putovanja kroz Hrvatsku i vremena provedeno u inozemstvu. Npr. službeni put u Njemačku traje ukupno 58 sati, od čega je 49 sati provedeno van Hrvatske. Iz toga proizlazi da je put kroz Hrvatsku trajao ukupno 9 sati. Tada se obračunavaju dvije inozemne i pola tuzemne dnevnice.

TROŠKOVI POSLOVNOG SMJEŠTAJA

Troškovi poslovnog smještaja određuju se prema realno nastalim troškovima, odnosno prema računu za noćenje u hotelu ili apartmanu. Porezno se ne priznaje trošak smještaja za dnevni odmor, osim ako se ne radi o zrakoplovnim posadama koje između dva leta u nekom mjestu borave duže od četiri sata.

TROŠKOVI PRIJEVOZA

Ukoliko je zaposlenik koristio sredstvo javnog prijevoza (avion, vlak ili autobus), troškovi prijevoza određuju se prema računu ili punoj karti. Samo se iznimno može odobriti trošak prema potvrdi o cijeni karte.

Kao što smo naveli na početku, zaposlenik može koristiti i osobno vozilo – službeno, vlastito ili treće osobe. Prilikom korištenja službenog vozila u putni trošak uračunati će se iznos za gorivo i cestarina, no ukoliko zaposlenik ide na službeni put vlastitim vozilom 8ili vozilom treće osobe), obvezan je upisati podatke o automobilu i početno i završno stanje prijeđenih kilometara te mu se kao trošak prijevoza neoporezivo obračunava 2,00 kune po kilometru.

 

Putnim nalozima potrebno je pristupiti ozbiljno, kao i bilo kojem drugom dokumentu u poslovanju. Ukoliko porezna kontrola pronađe nedostatke poput potpisa i pečata ili pak smatra određene troškove nerealnima, može putni nalog osporiti. To znači da se, osim što možete dobiti kaznu, troškovi vaše tvrtke umanjuju, a porezna osnovica raste.

Također, obavezno je i upisivanje putnih naloga u Knjigu punih naloga, kao i prijava poreznoj upravi putem JOPPD obrasca na kraju svakoj mjeseca.

¸